17th Article | Volume 01 | Issue 04

Kuwalitatibong Pag-aaral sa Sikolohiya ng “Sunod”: Danas at Lakbayin ng mga Pangkat Biga         
Emalyn B. Puyoc                    

Associate Professor 1, Kalinga State University

Kalinga, Philippines


Gian Karla R. Buslig

Assistant Professor 1, Kalinga State University

Kalinga, Philippines


Jemalyn Grace T. Mendoza

Instructor 1, Kalinga State University

Kalinga, Philippines                                                           

Published: November 2023

DOI: https://doi.org/10.17613/18t8-dx91.


KEYWORDS

Abstract

Layunin ng pag-aaral na mailahad at matukoy ang kahalagahan ng sikolohiya, implikasyon, at mga danas at lakbayin ng “Sunod” sa pangkat ng Biga at mga karatig tribo nito sa Tabuk City, Kalinga. Ang nasabing pananaliksik ay sumailalim sa Kuwalitatibo at Deskriptibong pag-aaral na nilapatan ng Sikolohiyang pagdulog, Sosyolohiya, at Etnograpiya, tinalakay ang mga kulturang kinagisnan ng isang pangkat. Mga piling “Pangat” o pinuno at matatanda sa pangkat Biga ang mga kalahok sa pananaliksik na nagbigay ng kani-kanilang mga karunungan, karanasan at lakbayin sa pagdalumat ng “Sunod” sa buhay. Ang resulta ng pag-aaral sa mga Ibiga at mga karatig tribo ay may maayos na ugnayan at mapayapang pamumuhay. Malakas ang tungkulin ng pamilya sa pagbibigay ng disiplina at pagtutulungan sa bawat miyebro. Lumitaw rin na hindi kailangang magkadugo ang maituturing na “sunod” kundi lahat ng katribo at mga karatig tribo. Dahil dito ay naiiwasan ang mga di-kanais- nais na kaganapan o mga kaguluhan sa pagitan ng bawat isa. Matatag na kanilang sinusunod ang kahalagahan ng relasyong “sunod” sa bawat araw ng kanilang pakikibaka sa buhay. Napatunayan din na malakas ang kapangyarihan ng mg “Pangat” o “Tribal elders” at ibang matatanda sa pagpapanatili ng kaayusan. .Keywords: sunod, kultura, sikolohiya, bain, ngilin, paniyaw

How to cite:

Puyoc, E., Buslig, G. K., & Mendoza, J. G. (2023) Kuwalitatibong Pag-aaral sa Sikolohiya ng “Sunod”: Danas at Lakbayin ng mga Pangkat Biga. International Journal of Multidisciplinary Educational Research and Innovation. 1(4), 244-251. https://doi.org/10.17613/18t8-dx91.

References:

Dagmang, F.D. (1994). Babaylanism Reconsidered. Diliman Review 42, # 1: pp. 64 -72

Enriquez, V.G. (1992). From Colonial to liberation Psychology. The Philippine Experience. U.P. Press. Q.C. https:// kapwacollective.thumbler.com/

Enriquez, V.G. (1978). Kapwa: A Core Concept in Filipino social psychology. Philippine Social Sciences and Humanities Review, 42 (1-4), 100-108.

Fernan, R.L. III. (2002). “Giving and Volunteering.” In L.V. Carino (ed.), Between the State and the Market: The Nonprofit Sector and Civil Society in the Philippines.  Quezon City: Center for Leadership, Citizenship, and Democracy. University of the Philippines.

Yacat, J.A. (2013). Tungo sa isang mas mapagbuong sikolohiya: Hamon sa makabagong Sikolohiyang Pilipino. DALUYAN: Journal ng Wikang Filipino, 19(2), 5-32.