15th Article | Volume 01 | Issue 04

Programang Pampananaliksik Tungo sa Intelektwalisasyon ng Wikang Filipino         
Leonora F. de Jesus                    

Associate Professor V, Bulacan State University 

Bulacan, Philippines


Niña Lilia Javier

Principal, Bulacan State University

Bulacan, Philippines


Al Vincent Mendiola

Faculty, Bulacan State University

Bulacan, Philippines                                                            

Published: November 2023

DOI: https://doi.org/10.17613/h3sc-n058.


KEYWORDS

Abstract

Isang patuloy na hamon sa wikang Filipino at sa mga gumagamit nito sa panahon ng pandemya ang pagpapayabong ng kultura ng saliksik. Sa kabila ng iba’t ibang modalidad ng pagkatuto ng mag-aaral, tinukoy ng pag-aaral na ito ang mga paraan ng guro sa pagtuturo ng Pananaliksik gayundin naitala ang kanilang karanasan at natukoy ang hamon at suliranin na kanilang kinaharap. Penomenolohikal na pagsusuri ang disenyong ginamit sa pag-aaral na tumuon sa pagsukat at pag-aanalisang tematiko ng mga tugon. Inilahad ng pag-aaral na ito na malaking suliranin ng guro at mag-aaral ang mahinang koneksyon ng internet, subalit nagampanan pa rin ng bawat isa ang kani-kanilang tungkulin; ang maghatid ng impormasyon sa bahagi ng guro at unawain ang mga ito sa panig naman ng mag-aaral nang sa ganoon ay makabuo ng papel-pampananaliksik sa wikang Filipino. At bilang tugon sa pangangailangan ng mag-aaral gayundin ang maisulong ang intelektwalisasyon ng Wika, may mungkahing programa na inilaan sa patuloy na pagpapalakas ng wikang Filipino. Keywords: intelektwalisasyon, estratehiya ng pagtuturo, pananaliksik, programa, wikang Filipino

How to cite:

De Jesus, L., Javier, N. L., & Mendiola, A. V. (2023). Programang Pampananaliksik Tungo sa Intelektwalisasyon ng Wikang Filipino. International Journal of Multidisciplinary Educational Research and Innovation. 1(4), 213-227. https://doi.org/10.17613/h3sc-n058.

References:

Ang Pagsulat Bilang Kasanayang Pangkomun.docx - MGA LAYUNIN: ARALIN 1 MGA BATAYANG KAALAMAN SA PAGSULAT A. Matalakay ang kahulugan at kalikasan ng | Course Hero. (2019). Coursehero.com. https://www.coursehero.com/file/46251535/Ang-Pagsulat-Bilang-Kasanayang-Pangkomundocx/

Arinto, P. B. (2013). Teaching at a distance in a digital age: perspectives from the Philippines - UCL Discovery.Ucl.ac.uk.https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/10020020/1/ARINTO%2C%20P.B..pdf

Arinto, P. B. (2016). Issues and Challenges in Open and Distance e-Learning: Perspectives from the Philippines. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 17(2). https://doi.org/10.19173/irrodl.v17i2.1913

Batan, C. M. (2015). Wikang Lokal at Filipino sa Pananaliksik: Isang Naratibong Sosyolohikal. HASAAN, 2(1), 1–1. https://ejournals.ph/article.php?id=10010

Chévez-Reynosa, M. N. A. ., Rodríguez-Rosell , M. ., & Aguaded , I. . (2021). "Oh, and Now Who Can Help Us?" COVID-19 and Higher Education in El Salvador. Journal of Higher Education Theory and Practice, 21(2). https://doi.org/10.33423/jhetp.v21i2.4132

Coroza, M. M. (2006). Ang Dapat Mabatid ng Sinumang Tutula (O Magtuturo ng Pagsulat ng Tula. Daluyan Journal Ng Wikang Filipino. https://www.academia.edu/33959901/Ang_Dapat_Mabatid_ng_Sinumang_Tutula_O_Magtuturo_ng_Pagsulat_ng_Tula

Iii, D., & Mariz, J. (2015). Ang Ugnayan ng Wika, Pananaliksik, at Internasyonalisasyong Akademiko / The Inter-relationship of Language, Research, and Academic Internationalization. MALAY, 28(1), 1–1. https://ejournals.ph/article.php?id=8086

Eldridge, D., Watts, R., Guy, G. M., Ialongo, E., & Zoe, L. (2021). Collaborative Faculty Professional Development: Bringing the Classroom to the Screen. Journal of Higher Education Theory and Practice, 21(11). https://doi.org/10.33423/jhetp.v21i11.4666

Estera, J. E. (2021). Webinar sa panahon ng pandemya: Pananaw at kalagayan ng mga guro. International Journal of Research Studies in Education, 10(14), 87-94. https://doi.org/10.5861/ijrse.2021.a021

Executive Order No. 335, s. 1988 | GOVPH. (1988). Official Gazette of the Republic of the Philippines. https://www.officialgazette.gov.ph/1988/08/25/executive-order-no-335-s-1988/


Fortunato, T. F. (2023). Ortograpiyang Filipino: Isang Pag-Aaral sa Istandardisasyon ng Wika. MALAY, 9(1), 1–1. https://ejournals.ph/article.php?id=776

Gómez, Ángel I. P. (2021). Being a Teacher in an Era of Uncertainty and Perplexity. Journal of Higher Education Theory and Practice, 21(16). https://doi.org/10.33423/jhetp.v21i16.4918

Gordon, L. (2017). Teachers’ training needs improvement so students benefit, a new report says. EdSource; EdSource. https://edsource.org/2017/teachers-training-needs-improvement-so-students-benefit-new-report-says/583028

Guro Ako Admin. (2017). Katangian,Karakter at Personalidad ng isang magaling at epektibong guro - Guro Ako. Guro Ako. https://guroako.com/2017/09/05/katangian-ng-isang-magaling-na-guro/

Illinois Online. (2023). Illinois.edu. https://online.illinois.edu/articles/online-learning/item/2017/06/05/5-benefits-of-studying-online-(vs.-face-to-face-classroom)

Jharry, K. (2020). Ang Kalagayan ng Intelektuwalisadong Wikang Filipino at ang Istandardisasyon nito (SINTESIS). Academia.edu. https://www.academia.edu/37435953/Ang_Kalagayan_ng_Intelektuwalisadong_Wikang_Filipino_at_ang_Istandardisasyon_nito_SINTESIS_

K to 12 BASIC EDUCATION CURRICULUM SENIOR HIGH SCHOOL -CORE SUBJECT K to 12 Core Curriculum -Pagbasa at Pagsuri ng Iba’t-Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik Disyembre 2013 Pahina 1 ng 7 Pagbasa at Pagsusuri ng Iba’t Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik. (n.d.). https://www.deped.gov.ph/wp-content/uploads/2019/01/SHS-Core_Pagbasa-at-Pagsusuri-ng-Ibat-Ibang-Teksto-Tungo-sa-Pananaliksik-CG.pdf

Knowledge, Attitudes, Anxiety, and Coping Strategies of Students during COVID-19 Pandemic. (2020). Journal of Loss and Trauma. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15325024.2020.1769300

Michaela Therese Garcia. (2021). Kwentong Distance Learning: Mga Tinig ng Estudyante, Magulang, at Guro. Los Baños Times. https://lbtimes.ph/2021/06/08/kwentong-distance-learning-mga-tinig-ng-estudyante-magulang-at-guro/

Mutiaraningrum, I., Kalimantan, W., Bambang, I., & Cahyono, Y. (2015). Online Debate in Argumentative Writing Course: Potentials and Challenges. International Journal of Language and Linguistics, 2(4), 43. https://ijllnet.com/journals/Vol_2_No_4_October_2015/6.pdf

Online Discussions: Tips for Students | Centre for Teaching Excellence. (2023). Uwaterloo.ca. https://uwaterloo.ca/centre-for-teaching-excellence/catalogs/tip-sheets/online-discussions-tips-students 

Paano Magturo ng Grammar sa isang ESL Class. (2018). Eferrit.com. https://tl.eferrit.com/pagtuturo-ng-grammar-sa-isang-esl-efl-setting/

Pahayag ng Pakikiisa ng Kagawaran ng Edukasyon | Department of Education. (2020). Deped.gov.ph. https://www.deped.gov.ph/2020/05/01/pahayag-ng-pakikiisa-ng-kagawaran-ng-edukasyon/

Perez, H., Sa, A., Mataas, P., & Ng Lungsod Ng Dagupan, P. (n.d.). PAGPAPAUNLAD SA KAKAYAHAN SA MAUNAWANG PAGBASA NG MGA MAG- AARAL SA GRADE 8 SA PAMAMAGITAN NG ESTRATEHYANG SAMA-SAMANG PAGKATUTO. https://depedro1.com/wp-content/uploads/2019/02/Herbert-Perez.pdf

De, J. (2023). E-Filipino: Ang Pagtuturo at Pagkatuto ng/sa Wikang Filipino Sa Sistemang Open and Distance Learning. DALUMAT E-Journal, 3(1-2), 1–1. https://ejournals.ph/article.php?id=6215

UPOU Networks. (2016, November). Ang Wikang Filipino sa Pananaliksik at Diskurso | Prof. Jayson D. Petras - UPOU Networks. UPOU Networks. https://networks.upou.edu.ph/8636/wika-kultura-at-lipunan-paksa-2-intro-ni-prof-jayson-d-petras/

Muhammad, M., Robbie Lee Sabnani, Rangga Asmara, Widya Ratna Kusumaningrum, Atsani Wulansari, Gilang Fadhilia Arvianti, Winda Candra Hantari, & Arum Nisma Wulanjani. (2020). ICLLT 2019. European Alliance for Innovation. https://eudl.eu/doi/10.4108/eai.12-10-2019.2292227

Public school teachers receive specialized training under the “new normal” in education. (2020). Manila Bulletin. https://mb.com.ph/2020/10/27/public-school-teachers-receive-specialized-training-under-the-new-normal-in-education/

Sammons, P., & Bakkum, L. (2013). Effective teaching: a review of research and evidence. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED546794.pd

Sibayan, B. P. (1991). The intellectualization of Filipinos. International Journal of the Sociology of Language, 1991(88), 69–82. https://doi.org/10.1515/ijsl.1991.88.69

Smither, C. (2014). The role of research in teacher education: Reviewing the evidence. The RSA. https://www.thersa.org/reports/the-role-of-research-in-teacher-education-reviewing-the-evidence

Stafford, J. (2006). The Importance of Educational Research in the Teaching of History. CANADIAN SOCIAL STUDIES, p. 40. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1073947.pdf

Superville, L. K. (2017). Teacher Effectiveness in Trinidad and Tobago: The Perceptions of the Major Stakeholders. Journal of Higher Education Theory and Practice, 17(5). Retrieved from https://articlegateway.com/index.php/JHETP/article/view/1537

Teknolohiya sa Gitna ng Pandemya Ni Dennis Bergonia | SDO Meycauayan Website. (2023). Sdo-Meycauayan.com. https://sdo-meycauayan.com/2020/08/27/teknolohiya-sa-gitna-ng-pandemya-ni-dennis-bergonia/

The Intellectualization of Filipino - National Commission for Culture and the Arts. (2015). National Commission for Culture and the Arts. https://ncca.gov.ph/about-ncca-3/subcommissions/subcommission-on-cultural-disseminationscd/language-and-translation/the-intellectualization-of-filipino/#: